Electro Static Discharge

"ESD ( Electro Static Discharge) is het door wrijving opladen van twee gelijke of ongelijke materialen welke daarna worden gescheiden en één of beide materialen ontladen worden. Gebeurt dit op een ongecontroleerde manier, dan krijgen we een te grote ontlaadstroom en kan er schade ontstaan.

Een ESD verschijnsel dat we kennen uit de natuur is bijvoorbeeld de bliksem; gevaarlijk voor ons en de omgeving; niet echt gevaarlijk bijvoorbeeld het uitstappen uit een auto. Als wij werken, bewegen we en wekken door wrijving ook statische spanning op die, wanneer we geen voorzorgsmaatregelen nemen, schade aan elektronica kan veroorzaken."

JeTri ESD biedt daarom ESD trainingen en audits om uw bewustzijn van mogelijke ESD schade te vergroten en u methodes aan te rijken om ESD veilig te werken. Bij JeTri ESD voeren we als eerste een oriënterend gesprek om de mogelijkheden door te nemen en het aanbod aan te passen naar uw voorkeuren.

ESD training

Met deze training wordt de aanwezigheid van statische elektriciteit in het dagelijks leven zichtbaar gemaakt en aangetoond welk gevaar dit met zich meebrengt tijdens het werken met daarvoor gevoelige producten en componenten in uw werkomgeving.

ESD bewustzijnstraing wordt gegeven volgens de NEN 61340 richtlijnen. Deze training wordt aan huis gegeven met een maximale groepsgrootte van 10 personen. Desgewenst kan een bewijs van deelname worden verstrekt.

Tijdens de training zal de basis van ESD worden uitgelegd, ook worden er voorbeelden gegeven en zal worden toegelicht hoe men ESD veilig kan werken met elektronica. Daarnaast is er altijd ruimte voor vragen van de deelnemers. De training zal ongeveer 1 a 1,5 uur in beslag nemen, afhankelijk van uw voorkeuren en de vragen waar men mee komt.

ESD audit

Ben u benieuwd hoe het er binnen uw bedrijf voor staat met ESD veiligheid?

Met deze audit wordt de ESD situatie binnen uw bedrijf beoordeeld. Naderhand zult u een rapport en aanbevelingen ontvangen over de ESD veiligheid op uw werkplek.